Методи на обучение на възрастните. Подобряване качеството на обучение на възрастните.


Образованието е дейност на обществото като цяло, на общностите и семейството, както и на отделния човек, която исторически се е обособила като самостоятелна и е свързана с образователни институции...
 

Андрагогиката като наука


В етимологичен смисъл понятието андрагогика се тълкува като теория или наука за водене на възрастния човек: от andros- мъж, възрастен човек и agoge- водя....
 

Учене през целия живот


Мащабите на настъпващите в света и Европа икономически и социални промени, бързото развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от остаряването на населението, изискват нов подход в общото и професионалното образование.
 

Методи на обучение на възрастните


Използването на последните е особено важно при обучението не само на децата, но и на възрастните, като се осигуряват необходими те условия за прилагането им...
 

Андрагогика - същност, задачи, цел, принципи, професионална андрагогика


Един от най-важните въпроси, както за отделната личност, така и за цялото общество е този за образованието, за неговите цели и ролята, която то играе в обществото. Още древните гърци достигат до идеята, че...
 

Андрагогиката като наука


Андрагогиката съществува от най-древни времена. Първоначално представлявала предаване на придобития през живота опит. Съществува като практическа дейност...
 

Андрагогика


Въпросът за образованието е от най-важните както за отделният човек, така и за цялото общество. Идеята за образованието на възрастни води началото си от древногръцки философски школи....
 

Андрагогия – наука за обучението на възрастни


Учениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. Съвършено в друга позиция и роля са възрастните учащи....
 

Поява и развитие на андрагогическата теория и практика в България


Един от най-важните въпроси, както за отделната личност, така и за цялото общество е този за образованието, за неговите цели и ролята, която то играе в обществото. Още древните гърци достигат до идеята...
 

Възникване на андрагогиката


Етапите в развитието на андрагогиката. Първи преднаучен етап - практическа дейност в сферата на образованието на възрастните. Втори етап - на дескриптивно-индуктивната теория за образование на възрастните - от средата на XIX в. до...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Андрагогика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Андрагогика
Ограничаване на резултатите

По Авотрство

По Предназначение